O projektu - Centrum pro řidiče

O projektu

Nepravidelný režim, noční směny, dlouhé sezení ve voze, omezený kontakt s rodinou, stres z dopravního provozu i z jednání s cestujícími, zodpovědnost za vozidlo s desítkami až stovkami lidí. To všechno je zátěž, kterou musejí řidiči dopravního podniku zvládat každý den.

Stresovaní řidiči nejenže často prožívají velmi nepříjemné pocity, jsou také vystaveni zvýšenému riziku vážných fyzických i duševních zdravotních obtíží. Je vědecky potvrzeno, že řidiči ve stresu častěji chybují a dopouštějí se dopravních nehod. Zkušenosti velkých dopravců také ukazují, že pro stresované řidiče je daleko obtížnější komunikovat s cestujícími.

Připravenost řidičů zvládat stres je proto důležitá nejen pro jejich osobní pohodu a zdraví, ale i pro bezpečnost a příjemnost dopravy ve městě.

V rámci projektu Matrix, financovaného Technologickou agenturou České republiky odborníci z Centra dopravního výzkumu vyvíjejí metodiku ke snižování stresu, respektive zvýšení schopnosti zvládat stres spojený s prací řidiče veřejné hromadné dopravy. Součástí projektu Matrix je rozsáhlé dotazníkové šetření analyzující příčiny stresu, strategie jeho zvládání, celkovou životní spokojenost i důležité prvky firemní kultury dopravních podniků. V rámci projektu probíhají také individuální i skupinové protistresové programy a péče o řidiče po dopravních nehodách.

Detaily o projektu Matrix

Název projektuStres a jeho zvládání u řidičů městské hromadné dopravy
Číslo projektuTA02030170
Délka trvání projektu2012 - 2014
 
 
frantisek.vomacka@cdv.cz