Náš tým - Centrum pro řidiče

Náš tým

V Centru dopravního výzkumu se Vám věnují tito psychologové a terapeuti:

Veronika Kurečková

Psycholožka

Profil: Veronika Kurečková

Řadu let působila jako personální konzultant a kouč. V Centru dopravního výzkumu pracuje od roku 2012, od roku 2013 vede projekt Matrix. Dlouhodobě se zabývá problematikou stresu a zvládání krizových situací a také otázkami firemní kultury a systémových opatření ke snížení pracovního stresu.

Ve své práci s klienty se snaží v maximální možné míře přizpůsobit individuálním specifikům klienta, ale také celému kontextu jeho života. Často pracuje s rodinným systémem, využívá i hypnotické techniky a práci s nevědomím.

Kontakty:

 

Barbora Sulíková

Psycholožka

Profil: Barbora Sulíková

Je zaměstnankyní centra dopravního výzkumu od roku 2011. Doposud pracovala na projektech propojujících psychologii s technickými obory, jako například vliv zařízení ve vozidle na pozornost řidiče, analýza dopravní nehody z pohledu infrastruktury, vozidla a zranění a role lidského faktoru v ní, návrh zařízení pro zamezení vstupu chodce do dráhy drážního vozidla.

Jejím profesním zájmem je práce s osoby v krizové situaci, spojenou především se zážitkem dopravní nehody. V těchto situacích se vyskytují specifika, kterým svojí intervenční činnost přizpůsobuje.

Kontakty:

 

Kamila Kaniová

Psycholožka

Profil: Kamila Paráková

V centru dopravního výzkumu pracuje od počátku své profesionální kariéry. V oblasti stresu se zaměřuje na zvládání stresových situacích a relaxační techniky. Zabývá se také stresem a prožíváním jedince u dopravní nehody.

V práci s klientem využívá nácvikové metody, které vedou k uplatnění získaných schopností i v reálném životě klientů. Při problémech na úrovni paměti, pozornosti, poruchách spánku je používána také metoda biofeedback (popsaná v části EEG biofeedback).

Kontakty:

 

Pavel Řezáč

Psycholog

Profil: Pavel Řezáč

Dlouhodobě pracoval s mladistvými delikventy a mladými dospělými v rámci probačního programu. Jednalo se o nejrůznější delikty, včetně deliktů souvisejících s dopravou. Autor současně vyučuje na veřejné VŠ (např. psychologie adolescentů apod.), soukromé VŠ (psychologie, komunikační dovednosti, manažerská psychologie, prodejní dovednosti) a věnuje se terapeutické práce v modalitě gestalt přístupu. Je absolventem řady kurzů práce s krizí a tělem, práce s tělem, krizová intervence apod.

S ohledem na situaci, se kterou klient přichází (jeho věk, osobní zralost, předešlé zkušenosti, preferovaný způsob práce), využívám ve své práci více směrů (gestalt psychoterapie, práce s rodinným systémem, zaměření se na restrukturaci zážitků z minulosti, zaměření se na přítomné, aktuální témata, práci s tělovými impulzy, práce s imaginativními, relaxačními, autogenními technikami apod.).

Kontakty:

 

Michal Šimeček

Psycholog

Profil: Michal Šimeček

Dlouhodobě působil v psychiatrické léčebně v Brně v Černovicích a ve FN U sv. Anny jako klinický psycholog. Od roku 2012 nastoupil do Centra dopravního výzkumu jako vědecký pracovník. Od roku 2009 je členem Akademie věd v Brně, kde se jeho vědecká činnost soustřeďuje na lidskou kognici, a to zejména na zrakové vnímání.

V rámci projektu MATRIX je na postu metodologa, jeho činnost je orientovaná na sběr a zpracování dat, jejich vyhodnocení a stanovení závěrů.

Kontakty:

 

Leona Winklerová

Psycholožka

Profil: Leona Winklerová

Leona Winklerová pracuje jako psycholožka v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. od roku 2012. V rámci projektu MATRIX se věnuje analýze stresu u řidičů MHD s přihlédnutím k emočnímu prožívání. Prakticky se podílí na nácviku relaxačních technik zvládání stresových situací.

V rámci své práce na CDV se dále věnuje problematice dopravněpsychologického vyšetření řidičů nejen z praktického, ale také teoretického hlediska, kdy se zabývá výzkumem nových metod a postupů diagnostiky.

Kontakty:

 

Petr Zámečník

Psycholog

Profil: Petr Zámečník

Petr Zámečník od roku 2008 pracuje v Centru dopravního výzkumu v. v. i. jako výzkumník. Je akreditovaný dopravní psycholog, který se zaměřuje na problematiku lidského faktoru a rehabilitační programy pro řidiče.

V projektu MATRIX má na starosti dotazníkové šetření mezi řidiči, zejména část související s faktory stresu.

Kontakty:

 
 
frantisek.vomacka@cdv.cz